AcadeMedias pengar stannar i Sverige

Idag publicerar Aftonbladet en artikel under rubriken ”Så mörkar de vinsten”. Journalisten beskriver hur EQT:s portföljbolag AcadeMedia ”mörkar hundratals miljoner genom skatteplanering”. Artikeln ger en helt felaktig bild av verkligheten och innehåller faktafel. EQT vill därför göra följande förtydligande kring EQT:s ägande i AcadeMedia samt inkomstflöden, skatt och bolagsstruktur.

Alla inkomster i EQTs portföljbolag AcadeMedia stannar inom koncernen och skatt betalas i Sverige. Bolaget lämnar heller ingen aktieutdelning till ägarna. AcadeMedia har endast banklån i Sverige. Det finns inga och har heller aldrig funnits aktieägarlån eller skattemässiga överväganden med bolagsstrukturen.

AcadeMedia ägs av fonden EQT V som ligger på Guernsey. Att EQT V ligger på Guernsey beror på att investerarna, som kommer från hela världen, endast ska behöva betala skatt i sina respektive hemländer och inte dubbelbeskattas. AcadeMedia har inga kopplingar till Luxemburg.

EQT:s ambition som ägare är att AcadeMedia ska kunna erbjuda elever den bästa möjliga utbildningen, idag och i framtiden. EQT har under sitt ägande till exempel medverkat till att utveckla AcadeMedias kvalitetsarbete enligt den så kallade AcadeMedia-modellen. Transparensen har också ökat, bland annat publicerar AcadeMedia årligen en kvalitetsrapport som ger en djupgående beskrivning av det utvecklingsarbete som gjorts under året. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida. AcadeMedia har även infört meddelarfrihet för att anställda ska kunna rapportera misstänkta oegentligheter. Bolaget har även en elevgaranti som innebär att AcadeMedia tar fullt ansvar för sina elever även i de fall en skola måste stängas.

”Det är beklämmande att Aftonbladet publicerar en artikel som grovt vilseleder läsarna om de faktiska förhållandena i AcadeMedia,” säger Harry Klagsbrun, partner och ansvarig rådgivare till AcadeMedia.

För ytterligare frågor, kontakta:

Harry Klagsbrun, partner EQT Partners AB, tel +46 8 506 55 323

Johan Bygge, Chief Operating Officer EQT Holdings AB, tel +46 8 506 55 306

EQT logo