Fouriertransform investerar i TitanX

  • Fouriertransform investerar 185 miljoner kronor i TitanX
  • Investeringen ger TitanX en stark position och möjliggör en fortsatt tillväxt på nya strategiska marknader
  • TitanX planerar en börsnotering inom de närmaste åren

Fouriertransform AB (“Fouriertransform”), ett statligt venture-capitalbolag med fokus på investeringar i den svenska fordonsindustrin, investerar 185 miljoner kronor för att stödja TitanX Engine Cooling (“TitanX”) fortsatta tillväxt. Efter investeringen äger Fouriertransform cirka 38% av TitanX och EQT Opportunity kvarstår som huvudägare. EQT Opportunity kommer att tillsätta fem styrelseledamöter och Fouriertransform tillsätter två ledamöter i TitanX styrelse.

TitanX förvärvades 2008 av EQT Opportunity och är en ledande, svensk leverantör av kylsystem till den tunga fordonsindustrin. TitanX har majoriteten av de stora tillverkarna av tunga fordon som OEM-kunder, till exempel Daimler, Scania och Volvo. TitanX har produktionsanläggningar i Sverige och USA. Nya produktionsanläggningar har nyligen invigts i Brasilien och ytterligare fabriker kommer att öppnas i Mexiko och Kina inom kort.

TitanX har vunnit flera stora kundkontrakt under EQT Opportunitys ägarskap. Det senaste är en stor order från Daimler Trucks North America för kylsystemlösningar i USA. Såväl nya kontrakt som förlängda kontrakt med befintliga kunder kommer att förstärka bolagets position som en av de ledande leverantörerna av kylsystemlösningar i västvärlden. Det nya kapitalet kommer att användas till att ytterligare stärka utvecklingen av TitanX samt säkra framtida tillväxt på bolagets kärnmarknader.

“Det här är en mycket viktig investering för det svenska fordonsklustret och kommer att vara vår enskilt största investering hittills och vi är glada att kunna vara delaktiga i TitanX fortsatta utveckling och framtid. TitanX har påbörjat uppbyggnaden av en stark global position som den ledande aktören baserad på fokuserad teknologiutveckling och en effektivverksamhet”, säger Per Nordberg, VD på Fouriertransform.

“Ytterligare kapital kommer att stödja TitanX fortsatta tillväxtstrategi, säkra utvecklingen av nya produktionsanläggningar och ge möjlighet att utöka verksamheten till nya marknader. TitanX kommer att fortsätta att vara konkurrenskraftigt, vinna nya kunder och få en ännu starkare position på marknaden. Vi kommer också kunna förbättra den finansiella strukturen”, säger Stefan Nordström, koncernchef på TitanX.

“Fouriertransform, med sitt fokus på och sin erfarenhet av svensk fordonsindustri, är en värdefull medinvesterare för EQT Opportunity och TitanX. Kapitaltillskottet kommer att vara del av förberedelserna för en börsnotering. En börsnotering av TitanX planeras inom de närmaste åren”, säger Samir Kamal, Partner på EQT Partners i Sverige, investeringsrådgivare till EQT Opportunity.

Transaktionen är villkorad av godkännande från de tyska och österrikiska konkurrens-myndigheterna och förväntas vara klara i slutet av mars 2013.

Kontakter:
Samir Kamal, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare till EQT Opportunity, +46 8 506 55 367
Stefan Nordström, koncernchef hos TitanX, +46 31 727 69 50
Per Nordberg, VD på Fouriertransform, +46 8 410 40 601
Johan Hähnel, talesperson EQT Opportunity, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT
är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än EUR 20 miljarder i förvaltat kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett unikt nätverk av oberoende industriella rådgivare förvärvar eller finansierar EQT starka, medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA, och utvecklar dem till ledande företag. Företagen utvecklas genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat EUR 11 miljarder i mer än 110 företag och sålt cirka 60. EQT-ägda företag har drygt 550 000 anställda.

EQT Partners, investeringsrådgivare till samtliga EQT-fonder, har cirka 120 investerings-specialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners och dess dotterbolag har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich.

Mer information finns på www.eqt.se

Om TitanX

TitanX Engine Cooling är leverantör av kylsystemlösningar till tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsfordon och dieselmotorer inom industrin. Företaget har produktionsanläggningar i Mjällby och Linköping i Sverige, Jamestown, NY, i USA, och i Jaguariuna i Brasilien.

Mer information finns på www.titanx.com

Om Fouriertransform

Fouriertransform är ett statsfinansierat riskkapitalbolag med ett investeringsramverk på 3 miljarder kronor som fokuserar på den svenska fordonsindustrin. Fouriertransform tillhandahåller industriell expertis för tillväxt och stödjs av ett omfattande nätverk av industriella experter. Fouriertransform inriktar sig på investeringar i små och medelstora, innovativa företag som stärker svensk fordonsindustri.

Mer information finns på www.fouriertransform.se

EQT logo