EQT förvärvar IP-Only och satsar på den svenska fibermarknaden

  • EQT förvärvar IP-Only, en ledande leverantör av kapacitetskrävande datakommunikationstjänster
  • EQT ser möjligheter att ytterligare stärka IP-Onlys marknadsposition och tjänsteutbud på den svenska fibernätsmarknaden genom en förbättrad kapitalbas, ökad investeringstakt och via tilläggsförvärv

EQT har ingått avtal om att förvärva 91% av IP-Only Telecommunication AB ("IP-Only"), en ledande leverantör av kapacitetskrävande datakommunikationstjänster. Säljare är de tre största aktieägarna. Genom förvärvet tar EQT första steget i satsningen på att expandera och konsolidera den svenska fibernätsmarknaden.

IP-Only erbjuder fibernätsbaserad datakommunikation med hög kapacitet och datacenter-tjänster i Sverige. Förvärvet skapar en stark plattform för vidare expansion på den svenska fibernätsmarknaden genom organisk tillväxt drivet av fortsatta investeringar i IP-Onlys infrastruktur och selektiva tilläggsförvärv.

IP-Only äger och driver ett högkapacitetsfibernät som förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors samt Sveriges andra och tredje största städer, Göteborg och Malmö. I Sverige äger IP-Only även stadsnät, bland annat ett omfattande stadsnät i Uppsala, och flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företagskunder.

"IP-Only är ett spännande företag med en stark position bland kapacitetskrävande företag och operatörer med potential att förstärka sin marknadsnärvaro genom att konsolidera och göra ytterligare investeringar i den svenska fibermarknaden, i linje med den svenska regeringens mål för 2020", säger Gunnar Asp, industriell rådgivare till EQT och föreslagen ordförande i styrelsen för IP-Only.

Datatrafiken ökar snabbt med anledning av spridningen av videotjänster med hög kvalitet, molnbaserade tjänster och videokonferenser.

"Datatrafiken kommer att fortsätta växa i snabb takt och gör fortsatt konvertering till fiberteknologi ofrånkomlig. EQT har omfattande erfarenhet från kabel-TV och kommunikationsbranschen och vi tror att med IP-Only som bas, har EQT förmågan att skapa en ledande och oberoende operatör av öppna fibernät i Sverige", säger Jannik Kruse Petersen, partner på EQT Partners, investeringsrådgivare till EQT.

IP-Only är privatägt och grundades 1999. År 2002 förvärvades det skandinaviska fibernätet från KPNQwests konkursbo. Under åren har totalt cirka 3 miljarder kronor investerats i IP-Onlys nätverksinfrastruktur.

"Med EQT:s ekonomiska resurser och branscherfarenhet kan vi påskynda tillväxt och investeringar i ny infrastruktur. IP-Onlys infrastruktur och marknadsposition passar perfekt för att möta den ökade efterfrågan från IT-intensiva företag och kan fungera som en plattform för konsolidering av den svenska fiberinfrastrukturmarknaden", säger Mikael Philipsson, vd för IP-Only.

Transaktionen är villkorad av godkännande hos sedvanliga konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under andra kvartalet 2013.

Kontakt:
Gunnar Asp, industriell rådgivare till EQT tel +46 733 808 009
Jannik Kruse Petersen, partner på EQT Partners tel +45 33 18 12 49
Mikael Philipsson, vd IP-Only tel +46 708 431 043
Johan Hähnel, talesperson för EQT tel +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än EUR 20 miljarder i förvaltat kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett unikt nätverk av oberoende industriella rådgivare förvärvar eller finansierar EQT starka, medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA, och utvecklar dem till ledande företag. Företagen utvecklas genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat EUR 12 miljarder i drygt 110 företag och sålt cirka 60. EQT-ägda företag har drygt 550 000 anställda.

EQT Partners, investeringsrådgivare till samtliga EQT-fonder, har cirka 120 investerings-specialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners och dess dotterbolag har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich.

Mer information finns på www.eqt.se

Om IP-Only
IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör som äger sin egen nordiska fiberinfrastruktur, datacenters och IaaS-plattform. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner och mediebolag (exempelvis välkända företag som Aftonbladet, SSAB, Sveriges Television, Viasat m.fl.). Via ramavtal med Kammarkollegiet levererar IP-Only också till offentlig sektor med kunder som Regeringskansliet, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

EQT logo