EQT VI kjøper Well Intervention Services-divisjonen til Aker Solutions ASA

  • EQT VI kjøper Well Intervention Services-divisjonen til Aker Solutions ASA
  • Jørgen Peter Rasmussen tiltrer som konsernsjef
  • Odd Christopher Hansen, industriell rådgiver til EQT, tiltrer som styreleder

EQT VI har inngått en avtale om å kjøpe Well Intervention Services-divisjonen (“selskapet”) til Aker Solutions ASA. Transaksjonen gjennomføres som en selskapsutskillelse og priser selskapet til NOK 4 milliarder. Well Intervention Services-divisjonen er markedsledende i Nordsjøen og en topp tre-aktør i det globale brønntraktormarkedet.

- Oppkjøpet har kommet i stand gjennom et tett samarbeid med Aker Solutions etter at EQT har fulgt oljeservicesektoren tett over en lang periode. Målsettingen var å identifisere en ledende aktør i et attraktivt markedssegment. Vi har funnet dette i Well Intervention Services-divisjonen, som imponerte oss med unik teknologi, sterk kundebase og solid rennommé i brønnservicemarkedet, sier Anders Misund, Partner i EQT Partners, investeringsrådgiver til EQT VI.

Brønnintervensjon er en operasjon som gjennomføres i olje- og gassbrønner med målsetting om å maksimere produksjonen og øke utvinningsgraden fra reservoarene. Selskapet er en ledende leverandør av brønnintervensjonstjenester i Nordsjøen, og tilbyr wireline-, kveilerørs- og loggetjenester. Virksomheten er også en ledende aktør i det globale brønntraktormarkedet.

I 2013 forventer selskapet driftsinntekter på omtrent NOK 2,2 milliarder med en EBITDA på NOK 511 millioner. Selskapet har rundt 1 500 ansatte, offshore og på land, hvor flertallet er basert i Stavanger og i Aberdeen, Storbritannia. Selskapet har også avdelinger i Danmark, Nord-Amerika, Vest-Afrika, Midtøsten, Aserbajdsjan, Russland og Malaysia.

- Visjonen vår er å utvikle det ledende selskapet innenfor brønnintervensjonsløsninger i Nordsjøen, og dermed bistå kundene våre med å produsere mer olje og gass gjennom å øke utvinningsgraden fra feltene deres. Vi skal oppnå dette gjennom å hjelpe dem med å øke levetiden på de produserende brønnene. Parallelt skal vi bygge opp en internasjonal avdeling for brønnintervensjonsteknologi, med brønntraktorer, mekaniske verktøy, broplugger, pakninger og andre produkter. Det skal gjøre oss i stand til å levere brønnintervensjonstjenester på høyeste nivå over hele verden, sier nyansatt konsernsjef, Jørgen Peter Rasmussen. 

Jørgen Peter Rasmussen er en veteran i oljeindustrien og har tidligere vært konsernsjef i det globale oljeserviceselskapet Archer Ltd. Han har videre over 25 års erfaring fra ledende posisjoner i Schlumberger. Som en del av avtalen mellom blir Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA and arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA, styremedlem i selskapet.

“Well Intervention Services-divisjonen har mer enn 30 års imponerende og veldokumentert erfaring i dette markedssegmentet. Samtidig ser vi store muligheter for ytterligere vekst og driftsforbedringer i denne veletablerte virksomheten. EQTs forretningsplan for selskapet fokuserer på å støtte selskapets vekstambisjoner gjennom ytterligere investeringer i FOU, utstyr og mennesker, sier Odd Christopher Hansen, industriell rådgiver til EQT og påtroppende styreleder.

Transaksjonen er gjenstand for regulatorisk godkjenning fra konkurransemyndighetene og ventes sluttført ved årsslutt.

Kontakter:
Anders Misund, Partner i EQT Partners, investeringsrådgiver til EQT VI,
+47 99 57 53 53

Johan Hähnel, talsmann for EQT VI, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT er det ledende private equity-selskapet i Nord-Europa og har porteføljeselskaper i Nord- og Øst-Europa, Asia og USA. Porteføljeselskapene har driftsinntekter på over EUR 25 milliarder og  over 550 000 ansatte. EQT jobber med porteføljeselskapene for å oppnå bærekraftig vekst, fremragende drift og markedslederskap.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.eqt.se

Om Aker Solutions og Well Intervention Services-divisjonen
Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid. Selskapet sysselsetter 28 000 ansatte, i mer enn 30 land, og er notert på Oslo Børs.

Aker Solutions’ Well Intervention Services-divisjon kombinerer teknologi, produkter, tjenester og kunnskap for evaluering, planlegging, design og gjennomføring av brønnintervensjonsoperasjoner gjennom hele feltlevetiden. Divisjonen har rundt 1 500 ansatte og har avdelinger i 14 land over hele verden.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.akersolutions.com

EQT logo