EQT VI kjøper Well Intervention Services-divisjonen til Aker Solutions ASA

  • EQT VI kjøper Well Intervention Services-divisjonen til Aker Solutions ASA
  • Jørgen Peter Rasmussen tiltrer som konsernsjef
  • Odd Christopher Hansen, industriell rådgiver til EQT, tiltrer som styreleder

EQT VI har inngått en avtale om å kjøpe Well Intervention Services-divisjonen (“selskapet”) til Aker Solutions ASA. Transaksjonen gjennomføres som en selskapsutskillelse og priser selskapet til NOK 4 milliarder. Well Intervention Services-divisjonen er markedsledende i Nordsjøen og en topp tre-aktør i det globale brønntraktormarkedet.

- Oppkjøpet har kommet i stand gjennom et tett samarbeid med Aker Solutions etter at EQT har fulgt oljeservicesektoren tett over en lang periode. Målsettingen var å identifisere en ledende aktør i et attraktivt markedssegment. Vi har funnet dette i Well Intervention Services-divisjonen, som imponerte oss med unik teknologi, sterk kundebase og solid rennommé i brønnservicemarkedet, sier Anders Misund, Partner i EQT Partners, investeringsrådgiver til EQT VI.

Brønnintervensjon er en operasjon som gjennomføres i olje- og gassbrønner med målsetting om å maksimere produksjonen og øke utvinningsgraden fra reservoarene. Selskapet er en ledende leverandør av brønnintervensjonstjenester i Nordsjøen, og tilbyr wireline-, kveilerørs- og loggetjenester. Virksomheten er også en ledende aktør i det globale brønntraktormarkedet.

I 2013 forventer selskapet driftsinntekter på omtrent NOK 2,2 milliarder med en EBITDA på NOK 511 millioner. Selskapet har rundt 1 500 ansatte, offshore og på land, hvor flertallet er basert i Stavanger og i Aberdeen, Storbritannia. Selskapet har også avdelinger i Danmark, Nord-Amerika, Vest-Afrika, Midtøsten, Aserbajdsjan, Russland og Malaysia.

- Visjonen vår er å utvikle det ledende selskapet innenfor brønnintervensjonsløsninger i Nordsjøen, og dermed bistå kundene våre med å produsere mer olje og gass gjennom å øke utvinningsgraden fra feltene deres. Vi skal oppnå dette gjennom å hjelpe dem med å øke levetiden på de produserende brønnene. Parallelt skal vi bygge opp en internasjonal avdeling for brønnintervensjonsteknologi, med brønntraktorer, mekaniske verktøy, broplugger, pakninger og andre produkter. Det skal gjøre oss i stand til å levere brønnintervensjonstjenester på høyeste nivå over hele verden, sier nyansatt konsernsjef, Jørgen Peter Rasmussen. 

Jørgen Peter Rasmussen er en veteran i oljeindustrien og har tidligere vært konsernsjef i det globale oljeserviceselskapet Archer Ltd. Han har videre over 25 års erfaring fra ledende posisjoner i Schlumberger. Som en del av avtalen mellom blir Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA and arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA, styremedlem i selskapet.

“Well Intervention Services-divisjonen har mer enn 30 års imponerende og veldokumentert erfaring i dette markedssegmentet. Samtidig ser vi store muligheter for ytterligere vekst og driftsforbedringer i denne veletablerte virksomheten. EQTs forretningsplan for selskapet fokuserer på å støtte selskapets vekstambisjoner gjennom ytterligere investeringer i FOU, utstyr og mennesker, sier Odd Christopher Hansen, industriell rådgiver til EQT og påtroppende styreleder.

Transaksjonen er gjenstand for regulatorisk godkjenning fra konkurransemyndighetene og ventes sluttført ved årsslutt.

Kontakter:
Anders Misund, Partner i EQT Partners, investeringsrådgiver til EQT VI,
+47 99 57 53 53

Johan Hähnel, talsmann for EQT VI, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT er det ledende private equity-selskapet i Nord-Europa og har porteføljeselskaper i Nord- og Øst-Europa, Asia og USA. Porteføljeselskapene har driftsinntekter på over EUR 25 milliarder og  over 550 000 ansatte. EQT jobber med porteføljeselskapene for å oppnå bærekraftig vekst, fremragende drift og markedslederskap.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.eqt.se

Om Aker Solutions og Well Intervention Services-divisjonen
Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid. Selskapet sysselsetter 28 000 ansatte, i mer enn 30 land, og er notert på Oslo Børs.

Aker Solutions’ Well Intervention Services-divisjon kombinerer teknologi, produkter, tjenester og kunnskap for evaluering, planlegging, design og gjennomføring av brønnintervensjonsoperasjoner gjennom hele feltlevetiden. Divisjonen har rundt 1 500 ansatte og har avdelinger i 14 land over hele verden.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.akersolutions.com

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180