EQT VI ja toimiva johto sijoittavat Terveystaloon

  • EQT VI ja toimiva johto sijoittavat Suomen johtavaan terveyspalveluyritykseen, Terveystaloon
  • Merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia tulee samalla Terveystalon osaomistajaksi EQT VI –rahastositoumustensa kautta
  • EQT VI aikoo tutkia mahdollisuuksia entisestään laajentaa Terveystalon suomalaista omistuspohjaa
  • EQT VI tarjoaa resursseja ja tukea Terveystalon kasvustrategian toteuttamiseen sekä hoidon ja palvelun laadun jatkuvaan kehittämiseen

EQT VI ja toimiva johto ovat sopineet Bridgepointin kanssa Terveystalon ostoa koskevista kauppaehdoista.

Terveystalo on Suomen johtava terveyspalveluyritys. Sen asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori, joille Terveystalo tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 18 sairaalassa ja 141 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja se työllistää noin 6 300 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon kokonaismyynti vuonna 2012 oli 455 miljoonaa euroa ja käyttökate 52,4 miljoonaa euroa.

"Terveystalo ei ole ainoastaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluiden tarjoaja, vaan myös alan johtava toimija hoidon ja palvelun laadun sekä teknologisen osaamisen näkökulmasta. Uskomme, että Terveystalolla on erinomaiset mahdollisuudet edistää suomalaisten yritysasiakkaiden työhyvinvointia ja tuottavuutta, tarjota korkealaatuisia terveyspalveluita yksityishenkilöille sekä tukea julkista sektoria terveyspalveluiden saatavuuden parantamisessa. EQT VI on erittäin sitoutunut tukemaan Terveystalon kasvua ja ymmärtää kokeneena terveyspalveluyritysten omistajana, kuinka tärkeää on varmistaa paras mahdollinen hoidon laatu ja vaikuttavuus", sanoo Åsa Riisberg, osakas EQT Partnersilta. EQT Partners toimii EQT:n rahastojen neuvonantajana.

"Olemme innoissamme tästä uudesta vaiheesta yhtiömme kehityksessä. Uskomme, että EQT VI on pitkäaikaisen suomalaisen läsnäolonsa, merkittävän toimialakokemuksensa sekä teollisen ja vastuullisen omistajuustapansa johdosta ihanteellinen kumppani Terveystalolle", sanoo Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

Kauppa vaatii Euroopan kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana.

Yhteyshenkilöt:
EQT Partnersin osakas Åsa Riisberg, +46 8 506 55 342
EQT VI:n tiedottaja Johan Hähnel, +46 8 506 55 334
Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen, +358 30 633 1601

Tietoa EQT:sta
EQT on Pohjois-Euroopan johtava pääomasijoitusyhtiö. Se on kerännyt eri sijoitusstrategioilla toimiviin rahastoihinsa yhteensä lähes 20 miljardin euron sijoituspääomat ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 25 miljardia euroa ja työntekijämäärä yli 550 000. EQT:n rahastojen sijoitusfilosofiana on auttaa ostettuja yrityksiä kehittymään erinomaisiksi ja vakaiksi yhtiöiksi – sekä EQT:n että tulevien omistajien omistuksessa. Tähän päivään mennessä yli 60 EQT:n omistamaa yritystä ovat EQT:n omistuskauden aikana kasvattaneet keskimäärin vuosittain työntekijämääräänsä 11 %, liikevaihtoaan 11 % ja tulostaan 15 %. Sijoitusten tuotto on tullut lähes kokonaisuudessaan yritysten operatiivisesta kehittämisestä, kuten liikevaihdon kasvattamisesta ja tehokkuuden parantamisesta.

EQT tukee pohjoismaisista juurista lähtöisin olevaa kasvuhakuista liiketoimintastrategiaa sekä läpinäkyvää hallinnointimallia ja hyödyntää toiminnassaan ainutlaatuista, kansainvälisistä teollisista neuvonantajista koostuvaa verkostoaan. Portfolioyhtiöt kehittyvät ja kasvavat selkeitä strategioita toteuttaen ja saatavilla olevaa liiketoiminnallista asiantuntemusta sekä omistusosaamista hyödyntäen. Strategioiden toteuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä vastaavat toimitusjohtaja ja johtoryhmä yhdessä EQT:n teollisesta verkostosta huolella valittujen hallituksen jäsenten kanssa. Portfolioyhtiöitä valvoo EQT Partnersin yli 120 sijoitusammattilaista. EQT:n rahastoihin on sijoittanut satoja sijoittajia kaikkialta maailmasta.

EQT:n missio on säilynyt vuosikymmenten ajan samana – tavoitteena on luoda arvoa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä Pohjois- ja Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa investoimalla niihin ja auttamalla niitä kehittymään erinomaisiksi, johtaviksi yrityksiksi.

Lisätietoja: www.eqt.fi

Tietoa Terveystalosta
Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa (18 sairaalaa) eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Vuonna 2012 Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 27 miljoonaa euroa. Terveystalon verojalanjälki vuodelta 2012 löytyy internetsivuiltamme, www.terveystalo.com

EQT logo