Skatteverkets agerande skapar stor osäkerhet

Skatteverket har beslutat om eftertaxering av EQT Partners AB för verksamhetsåret 2006. I beslutet framgår att Skatteverket anser att avkastning på vissa investeringar i EQTs fonder (så kallad carried interest) under 2006 ska taxeras som inkomst av näringsverksamhet i EQT Partners AB. Beloppet som Skatteverket anser att EQT Partners ska betala uppgår till cirka SEK 100 miljoner, inklusive skattetillägg på 40 %.

EQT Partners AB har under alla år som bolaget varit verksamt varit helt transparent gentemot Skatteverket. Deklarationerna har under 18 år godkänts. Ingen ny information av vikt har framkommit i samband med Skatteverkets nuvarande beslut.

EQT Partners kan konstatera att Skatteverket valt att omtolka tidigare beslut. Detta innebär att 18 års tolkning av lagen plötsligt ändras.

Skatteverkets agerande skapar stor osäkerhet för EQT Partners, anställda och i förlängningen de portföljbolag som ägs av fonderna. Som alla företag och individer måste man kunna lita på att Skatteverket är konsekvent i sin tolkning av lagar för att kunna knyta till sig långsiktiga investerare och bedriva verksamhet i Sverige.

Det är EQT Partners åsikt att Skatteverkets beslut är felaktigt och orimligt, varför beslutet kommer att överklagas.

Kontakt:
Johan Bygge, COO, EQT Holdings, tel +46 8 506 55 306

Om EQT
EQT är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än EUR 19 miljarder i förvaltat kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett unikt nätverk av oberoende industriella rådgivare förvärvar eller finansierar EQT starka, medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA, och utvecklar dem till ledande företag. Företagen utvecklas genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat EUR 11 miljarder i drygt 100 företag och sålt cirka 50. EQT-ägda företag har drygt 550 000 anställda.

EQT Partners, investeringsrådgivare till samtliga EQT-fonder, har cirka 120 investerings-specialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners och dess dotterbolag har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich.

Mer information finns på www.eqt.se

EQT logo