EQT och Investor säljer Gambro till Baxter

  • EQT IV och Investor AB säljer Gambro Group till Baxter International Inc för SEK 26,5 miljarder

EQT IV (51 %) och Investor AB (49 %) har tecknat avtal avseende försäljning av Gambro Group ("Gambro") till det globala medicinteknikföretaget Baxter International Inc (”Baxter”) för ett totalt värde, på skuldfri bas, om SEK 26,5 miljarder.

"Under EQT IV:s och Investor AB:s ägarperiod har Gambro gjort stora investeringar i att utveckla nya monitorer, lansera nya produkter och öka produktionskapaciteten för dialysatorer. Gambro har även vidareutvecklat ett omfattande globalt system för kvalitetskontroll och genomfört ett rigoröst program för kvalitetsförbättring. Den industriellt riktiga kombinationen av Baxter och Gambro kommer att förbättra Gambros möjligheter att tillhandahålla dessa livsviktiga produkter till vårdgivare och patienter runtom i världen genom att man skapar ett globalt företag inom njursjukvård", säger Harry Klagsbrun, partner på EQT Partners i Sverige, investeringsrådgivare till EQT IV.

”Våra två bolag delar en lång historik inom njursjukvård med innovativ teknologi och ett långsiktigt åtagande att rädda, stödja och förbättra livet för njurpatienter världen över. Kombinationen av Baxters ledande portfölj inom peritoneal- och hemdialys samt Gambros expertis inom hemodialys och akutterapier kommer att skapa en integrerad och heltäckande leverantör av njur- och akutsjukvård, vilket kommer att gynna såväl patienter som vårdgivare globalt. Jag är mycket glad över denna transaktion då Gambro tillsammans med Baxter nu kommer att ha resurser, teknologi och innovationskapacitet för att forma vår industri för framtiden”, säger Guido Oelkers, Vd och koncernchef för Gambro.

EQT IV och Investor AB köpte ut Gambro från Stockholmsbörsen genom ett offentligt erbjudande 2006 för ett total skuldfritt värde på cirka SEK 35 miljarder. Efter avnoteringen renodlades verksamheten och gruppen delades upp i tre självständiga bolag - Gambro Healthcare (dialyskliniker), CaridianBCT (blodteknologi) och Gambro (dialysutrustning).

Det första steget i renodlingsprocessen togs när Gambro Healthcare förvärvades 2007 av private equity-fonden Bridgepoint för ett skuldfritt värde om SEK 6,1 miljarder. CaridianBCT såldes 2011 till det japanska medicinteknikföretaget Terumo Corporation för ett skuldfritt värde om USD 2,6 miljarder. CaridianBCT hade då vuxit till en världsledande leverantör av teknologi, produkter och tjänster inom automatiserad blodinsamling, helblodsprocesser och teknologier för patogen reduktion. Idag utgör CaridianBCT ryggraden i Terumo BCT:s (Terumo Corporation:s verksamhet inom blodbanker) transfusionsmedicin och cellulära terapier.

I och med avtalet om att sälja Gambro till Baxter har alla tre delarna av det tidigare noterade Gambro fått nya ägare. Det totala transaktionsvärdet från de tre avyttringarna uppgår till cirka SEK 50 miljarder.

Transaktionen villkoras av godkännande hos berörda konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under första halvåret 2013.

Kontakt:
Harry Klagsbrun, Partner på EQT Partners i Sverige,
+46 8 506 55 323
Johan Hähnel, Talesperson för EQT IV,
+46 8 506 55 334
Guido Oelkers, VD och koncernchef Gambro
+46 46 16 97 07

Om EQT
EQT är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än EUR 19 miljarder i förvaltat kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett unikt nätverk av oberoende industriella rådgivare förvärvar eller finansierar EQT starka, medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA, och utvecklar dem till ledande företag. Företagen utvecklas genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat EUR 11 miljarder i drygt 100 företag och sålt cirka 50. EQT-ägda företag har drygt 550 000 anställda.

EQT Partners
, investeringsrådgivare till samtliga EQT-fonder, har cirka 120 investerings-specialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners och dess dotterbolag har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich.


Mer information finns på www.eqt.se

EQT logo