EQT VI förvärvar Anticimex

  • EQT VI förvärvar 100% av aktierna i Anticimex, norra Europas ledande leverantör av tjänster inom skadedjurskontroll och livsmedelssäkerhet, från börsnoterade private equity-företaget Ratos för ett enterprise value om cirka 2,7 miljarder kronor
  • EQT VI forsätter att utveckla Anticimex produkt- och serviceutbud i Sverige och ökar takten inför en internationalisering

Anticimex grundandes 1934 i Sverige och är idag ett ledande nordeuropeiskt serviceföretag som förebygger och bekämpar skadedjur, erbjuder säker livsmedelshantering och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. Tjänsterna omfattar garantier om skadedjursfrihet, hygiengarantier, avfuktning, brandskydd samt övertagande av egendom och energieffektivisering. Företaget har cirka 1 300 anställda med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Anticimex har haft en stadig tillväxt 77 år i följd och omsättningen för 2011 uppgick till nästan 2 miljarder kronor.

Anticimex har cirka 2 miljoner kunder och ett mycket start varumärke. Företaget har en unik position i marknaden med en lojal kundbas och framgångsrik affärsmodell. Anticimex verkar genom egna distributionskanaler samt franchisetagare och partners, till exempel försäkringsbolag och fastighetsmäklare.

Transaktionen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras under slutet av andra kvartalet.

Kontakt:             
EQT Partners
Johan Hähnel, Kommunikation & PR +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT
är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än 18 miljarder euro i förvaltat kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett unikt nätverk av oberoende industriella rådgivare förvärvar eller finansierar EQT starka, medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA, och utvecklar dem till ledande företag. Företagen utvecklas genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat 10,8 miljarder euro i drygt 100 företag och sålt cirka 50. EQT-ägda företag har drygt 550 000 anställda.

EQT Partners, investeringsrådgivare till samtliga EQT-fonder, har cirka 120 investerings-specialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners och dess dotterbolag har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich.

Läs mer på www.eqt.se

EQT logo