EQT V säljer Securitas Direct till Bain Capital och Hellman & Friedman

  • EQT V säljer Securitas Direct till private equity-fonder som förvaltas av Bain Capital och Hellman & Friedman för 21 miljarder kronor på skuldfri bas samt en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 0,9 miljarder kronor.
  • Med EQT V som ägare har Securitas Directs kundstock vuxit med 45 %, omsättningen med 13 % och EBITDA 20 % per år.

Ett konsortium bestående av private equity-fonder som förvaltas av Bain Capital och Hellman & Friedman har avtalat om att förvärva Securitas Direct från EQT V för ett sammanlagt värde på skuldfri bas om cirka 21 miljarder kronor samt en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 0,9 miljarder kronor som är beroende av Securitas Directs utveckling.

EQT V köpte ut Securitas Direct från Stockholmsbörsen 2008 via ett offentligt bud och genomförde sedan en kraftfull tillväxtstrategi och en accelererad internationell expansion. Under EQT V:s ägande steg Securitas Directs försäljning i genomsnitt med 13 % och EBITDA med 20 % per år under perioden 2007 till 2011. Försäljningen för 2010 var 5,51 miljarder kronor och EBITDA 1,45 miljarder kronor.

Securitas Direct är Europas ledande leverantör av larmtjänster för bostäder och mindre företag. Securitas Direct har närmare 1,4 miljoner kunder och är marknadsledande på nästan alla marknader där företaget är verksamt.

"Trots den globala finanskrisen och efterföljande lågkonjunktur under de senaste åren har vi framgångsrikt lyckats genomföra en ambitiös tillväxt- och utvecklingsplan som ökat både storleken på kundportföljen och försäljningen under vår tid som ägare. Fokus på kundvård och internationell expansion var viktiga delar i denna process och Securitas Direct är nu redo och väl rustat för nästa fas med nya ägare vid rodret", säger Peter Nilsson, styrelseordförande i Securitas Direct.

Mellan 2007 och idag har antalet kunder ökat med omkring 45 % till nästan 1,4 miljoner, med stöd från en stark utveckling på viktiga marknader som Spanien, Sverige och Norge samt en betydande tillväxtökning i Frankrike. I Frankrike ökades säljkåren 20 gånger vilket gav en fördubbling av kundportföljen mellan 2007 och idag.

Betydande investeringar i fortgående produktutveckling och en flexibel teknisk plattform har också givit utdelning. Produktförbättringar som MyPages och SMS-uppdateringar har lanserats som en del av den nya produktgenerationen Verisure. Viktiga tilläggsförvärv som Hafslund Sikkerhet i Norge och Home Safety i Holland tillsammans med en framgångsrik inbrytning på marknaden i Chile har också ökat koncernens geografiska räckvidd.

"Efter några år med både stark tillväxt och betydande investeringar går vi nu in i en ny utvecklingsfas där vår flexibla tekniska plattform är en viktig tillgång för framtida tillväxt och konkurrenskraft. På dagordningen framöver finns inträde på nya marknader, även utanför Europa, och att ta vara på förvärvsmöjligheter ", säger Dick Seger, VD sedan 1997. Han kommer att fortsätta som VD även efter ägarbytet.

Securitas Direct har verksamhet i tio länder och erbjuder säkerhetstjänster som skyddar människor och egendom. Företaget grundades 1988 som en division inom Securitas-koncernen men knoppades av 2006. Securitas Direct erbjuder inbrottslarm, angrepps- och överfallslarm, rökdetektering, säkerhets- och intrångslarm i hemmet, underhållslarm och egendomsskydd.

Marknaden kan delas in i två segment; traditionella ljudlarm som inte är anslutna till larmcentral och övervakade larm anslutna till larmcentral som skickar meddelande till vakter och polis. I Europa har omkring 12-15 miljoner hem och mindre företag larm, varav 5 till 6 miljoner är övervakade larm. Det finns en tilltagande trend att villaägare väljer övervakade larm och aktuella uppskattningar visar att omkring 40 % av övervakade larm i Europa gäller bostäder.

Kontakt EQT V:
Johan Hähnel, Kommunikation & PR +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT
är det ledande riskkapitalbolaget i norra Europa med mer än EUR 13 miljarder i förvaltat kapital och flera investeringsstrategier. I samarbete med ett överlägset nätverk av industriella rådgivare genomför EQT sin affärsidé genom att förvärva eller finansiera starka, medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA, och hjälper dem att utvecklas till ledande företag. Företagen utvecklas genom en industriell strategi med fokus på tillväxt. Sedan starten har EQT investerat EUR 10,4 miljarder i drygt 90 företag och genomfört över 40 exits. EQT-ägda företag har drygt 500 000 anställda.

EQT V gör kontrollinvesteringar i medelstora till stora, högkvalitativa och marknadsledande företag i tillväxtbranscher i norra och östra Europa och som har potential för försäljningstillväxt.

EQT Partners, som är rådgivare till samtliga EQT-fonder, har fler än 100 investerings-specialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich.

Läs mer på www.eqt.se

EQT logo