EQT V offentliggör tillägg till erbjudandehandligen