EQT V kjøper Hafslund Fibernett

  • EQT V vil øke Hafslund Fibernetts investeringer til utvidelse av nettet og kundebasen i stor-Oslo området
  • Kabelnettveteran Gunnar Asp er utnevnt til ny styreleder

EQT V har inngått avtale om å kjøpe Hafslund Fibernett AS (“HFN” eller “Selskapet”) fra Hafslund Venture for et vederlag på NOK 1 477 millioner. HFN eier og drifter det største operatørnøytrale fibernettet i Norge, beliggende i Oslofjordregionen.

HFN betjener rundt 150 kunder, herunder internett- leverandører (Internet Service Providers, ISP), store bedrifter og kommuner. Forventet omsetning i 2010 er NOK 180 millioner med en forventet EBITDA på NOK 127 millioner. Selskapet har de siste tre årene vokst mer enn 30% årlig. Internettrafikk øker kraftig, og EQT Vs ambisjon er å fortsette ekspansjon av HFNs nett.

Gunnar Asp vil inneha rollen som styreleder i HFN. Gunnar Asp er industriell rådgiver til EQT og er blant annet styreleder i EQT-eide KBW, en ledende tysk kabelnettoperatør. Gunnar Asp har også vært konsernsjef i StjärnTV og ComHem, to tidligere EQT investeringer i kabelsektoren.

“Det er mange muligheter til å videreutvikle HFN, inkludert videre utbygging av fibernettet i Oslofjordregionen, geografisk ekspansjon, samt potensielle tilleggsoppkjøp. Vårt fokus, i likhet med EQTs andre investeringer i denne sektoren, er å støtte ledelsen i deres strategi for økt vekst og å sikre at kundene får best mulig service”, sier Gunnar Asp.

Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

EQT Vs rådgivere i transaksjonen har vært Nordea Corporate Finance, Arctic Securities, Bain & Company, PwC og BAHR.

Kontakt:
EQT Partners, investeringsrådgiver for EQT V
Christian Sinding, leder for EQT Partners Norge,
+47 23 23 75 50

Johan Hähnel, Kommunikasjon & PR
+46 8 506 55 334

Om EQT
EQT er en gruppe av aktive eierkapitalfond med investeringer i Nord-Europa, Sentral- og Øst-Europa, USA og Asia. EQT forvalter fond innen oppkjøp, vekst finansiering og infrastruktur. EQT anvender en unik industriell tilnærming for sine investeringer, og benytter et massivt nettverk av eksperter til å identifisere og videreutvikle selskaper. EQT sin modell er basert på en klar eierstyring og selskapsledelse. EQT sine fond kjøper eller finansierer i all hovedsak markedsledere med et betydelig vekstpotensial.

EQT fungerer som en katalysator for forandring i de selskapene som fondene investerer i. Selskapene utvikles til markedsledende aktører gjennom genuin og langvarig operasjonell forbedring. EQT har hentet ca. 13 milliarder euro til 12 forskjellige fond, som igjen har investert ca. 8.9 milliarder euro i mer enn 80 selskaper. EQT eide selskaper har mer enn 500 000 ansatte.

EQT V investerer i markedsledende, medium til store selskaper av høy kvalitet, som opererer i industrier med høy vekst i Nord- og Øst-Europa, med potensial for topplinje vekst.

EQT Partners er rådgiver for alle EQT sine fond og har mer enn 100 investeringsrådgivere med en omfattende industriell og finansiell kompetanse. EQT Partners har kontorer i København, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, London, München, New York, Oslo, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa og Zurich.

Mer informasjon om EQT finnes på www.eqt.no

Om Hafslund Fibernett
Hafslund Fibernett (HFN) bygger, eier og leier ut det største operatørnøytrale mørke fibernettet i Norge.  Fibernettet dekker store deler av det sentrale Østlandet. HFN leverer mørk fiber til rundt 150 kunder, herunder internettleverandører (Internet Service Providers, ISP), store bedrifter og kommuner. 

HFN ble etablert i 2004 som en del av Hafslund Tokom og har siden det ekspandert kraftig, både organisk og gjennom oppkjøp. I 2005 ble Bredbåndsfabrikken kjøpt fra Telenor, og senere ble også Priority Telecom Norway og Nittedalsnettet en del av Selskapet.

EQT logo