EQT III säljer Aleris

  • EQT III säljer Aleris för cirka SEK 4,4 miljarder plus en tilläggsköpeskilling med ett nuvärde om maximalt SEK 100 miljoner
  • Aleris har utvecklats till en ledande skandinavisk vårdaktör och omsättningen har ökat med i genomsnitt 22% per år under de fem år som EQT III har ägt bolaget

EQT III har tecknat avtal med Investor AB om att sälja sjukvårds- och omsorgstjänstebolaget Aleris Holding AB (”Aleris”) för cirka SEK 4,4 miljarder plus en tilläggsköpeskilling med ett nuvärde om maximalt SEK 100 miljoner. 

Aleris såldes via ett auktionsförfarande i vilket EQT III noterade ett starkt intresse från både industriella och finansiella köpare. 

Aleris bildades 2005 genom en sammanslagning av ISS Healthcare och Care Partner AB. Under de fem år som EQT III har ägt Aleris har omsättningen ökat med cirka 22% per år och antalet anställda har stigit till över 5 000. Aleris omsatte SEK 3,9 miljarder under 2009. 

"Vi är mycket nöjda med hur Aleris utvecklats och flyttat fram sin position på marknaden. Vi anser att efter omvandlingen från två lokala företag till en ledande skandinavisk vårdaktör är det en bra tidpunkt för en ny ägare att ta över, säger Åsa Hallert, partner på EQT Partners, rådgivare till EQT III. 

Aleris är verksamt inom både omsorg och sjukvård och har ledande marknadspositioner på samtliga tre skandinaviska marknader; Sverige, Danmark och Norge. Omsättningen fördelas ungefär lika mellan omsorg och sjukvård och Aleris fokuserar på storstadsområden som täcker cirka 70% av befolkningen i Skandinavien. Inom sjukvårdssegmentet är Aleris verksamt inom primärvård, specialistvård och diagnostik, medan omsorgsverksamheten omfattar vård av unga, vård av vuxna och äldreomsorg. 

Den totala skandinaviska marknaden för omsorg och sjukvård uppgick till cirka SEK 800 miljarder 2009 och förväntas växa med mellan 5% och 7% per år, enligt marknads-bedömningar. De underliggande drivkrafterna är den demografiska utvecklingen, bland annat en snabbt åldrande befolkning, ökad efterfrågan på vård och omsorg och nya medicinska innovationer och behandlingsmetoder. 

Rådgivare till EQT III var, utöver EQT Partners, Morgan Stanley, KPMG och Vinge. 

Försäljningen förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras i slutet av augusti 2010.

Kontakt:
EQT Partners
Johan Hähnel, Kommunikation & PR +46 8 506 55 334

Om EQT 
EQT är ett ledande riskkapitalbolag med investeringar i norra Europa, Östeuropa, Asien och USA. EQT har fonder specialiserade på buy-outs, tillväxtfinansiering och infrastruktur. EQT har en industriell approach och använder industrialister från EQTs unika industriella nätverk för att identifiera och utvärdera potentiella investeringar samt vid utvecklingen av de olika portföljbolagen. EQTs ägarmodell utgår från en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. EQTs fonder förvärvar eller finansierar i huvudsak marknadsledande bolag med stark tillväxtpotential.  

EQT är en aktiv ägare i nära samarbete med ledning och styrelse för bolagen som förvärvas. Tillsammans utvecklas och implementeras värdeskapande strategier. EQT fungerar som en katalysator för förändringar i de förvärvade bolagen. Bolagen utvecklas genom omfattande och långsiktiga operationella förbättringar. EQT har rest cirka EUR 13 miljarder i 12 fonder, vilka har investerat cirka EUR 8,5 miljarder i mer än 75 bolag. De EQT-ägda bolagen har mer än 500 000 anställda. 

Sedan EQTs första förvärv 1995 har den genomsnittliga tillväxten i portföljbolagen inom buy-outs varit 12%, antal anställda har ökat med 11% och resultatet med 18%. Operationell utveckling och tillväxt står för mer än 75% av värdeskapandet i bolagen. 

EQT Partners, som är rådgivare till samtliga EQT-fonder, har mer än 100 investerings-specialister med såväl industriell som finansiell kompetens. EQT Partners har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa och Zürich. 

Läs mer på www.eqt.se

EQT logo