Tillägg till Ivytan ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med

EQT logo