Tillägg till Ivytan ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Q-Med – uttalande från styrelsen

EQT logo