ESML Intressenter klargör slutligt bud på Securitas Direct om 27,50 kronor per aktie

ESML Intressenter önskar härmed klargöra att ingen ytterligare höjning av priset i erbjudandet för Securitas Direct kommer att göras. Priset i erbjudandet om 27,50 kronor per aktie motsvarar en premie om 48,7 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för Securitas Directs aktie under de senaste tre månaderna fram till erbjudandets offentliggörande den 13 november 2007 samt en premie om 32,2 procent jämfört med stängningskursen den 12 november 2007, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande.

För ytterligare information kontakta:

EQT mediakontakt
Johan Hähnel
Mobil: +46 70 605 6334
www.eqt.se

EQT logo