EQT avyttrar sina aktier i Duni

EQT I och EQT III (”EQT”) har genom Duni Holding AB avyttrat 7.858.644 aktier i Duni AB, motsvarande 16,72 procent av aktierna i Duni AB, till svenska och internationella investerare.

Efter denna avyttring äger EQT inga aktier i Duni AB.

Kontakt:
Harry Klagsbrun, Senior Partner,
+46 8 506 55 323, harry.klagsbrun@eqt.se

Johan Hähnel, Communications & PR,
+46 706 056 334, johan.hahnel@eqt.se

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180