EQT Opportunity förvärvar Granngården från Lantmännen

EQT Opportunity (“EQT”) förvärvar detaljhandelskedjan Granngården från Lantmännen (som ägs av 42 000 svenska bönder). Granngården är Sveriges största butikskedja i sitt slag och den enda som täcker hela Sverige. Under samma tak finns det mesta både för den djurintresserade och för villa- och fritidshusägaren. Dessutom har Granngården ett brett sortiment för lant- och skogsbrukare.

”Granngården kommer att vara mycket viktig både för oss och för våra medlemmar även i fortsättningen men vi är övertygade om att Granngården har bättre förutsättningar att utvecklas utanför Lantmännen, med EQT som ägare” säger Per Strömberg, koncernchef för Lantmännen.

Granngården har 106 egna butiker och cirka 20 återförsäljare i Sverige. Försäljningen uppgick 2007 till 2,4 miljarder kronor och Granngården har drygt 1 000 medarbetare. Granngården bedriver också postorder och e-handel genom dotterbolaget Nordpost.

”EQT vill, tillsammans med de anställda, fortsätta att utveckla Granngården till att bli en enhetlig och lönsam butikskedja med ett tydligt och konkurrenskraftigt produkterbjudande. I det framtida arbetet med att förverkliga Granngårdens potential kommer Lantmännen - en viktig leverantör - och Lantmännens medlemmar - en viktig kundgrupp - att spela en central roll”, säger Samir Kamal, partner på EQT Partners.

Förvärvet är den sjunde investeringen som EQT Opportunity fonden gjort sedan starten i början av 2006. EQT Opportunity har ett investeringskapital om 372 miljoner Euro och investerar i medelstora företag med sund underliggande verksamhet och tydlig potential för värdeskapande men som befinner sig i speciella situationer som kräver både kapital och ett aktivt ägarskap.

EQT logo