Indap har erhållit erforderliga godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter avseende budet på Gambro

Indap AB, indirekt gemensamt ägt av Investor AB och EQT IV, har erhållit erforderliga godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter avseende erbjudandet till aktieägarna i Gambro AB (publ), som offentliggjordes den 3 april 2006.

Acceptperioden för erbjudandet löper ut idag klockan 17.00 svensk tid.

För ytterligare information kontakta:

EQT mediakontakt
Johan Hähnel, Informationschef
Tel: +46 8 506 55 322 Mobil: +46 70 605 6334

www.eqt.se

Investor mediakontakt
Fredrik Lindgren, Informationschef
Tel: +46 8 614 2031 Mobil: +46 735 24 2031

Investor IR kontakt
Oscar Stege Unger, IR-ansvarig
Tel: +46 8 614 2059 Mobil: +46 70 624 2059

www.investorab.com

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägares räkning) i något land där lämnande av erbjudandet eller godkännande av accept av detta inte skulle vara förenligt med lagar och regler i sådant land. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada eller Japan.

EQT logo