EQT AB:s årsstämma 2024


EQT AB:s årsstämma 2024 genomförs måndag 27 maj 2024 i Stockholm, Sverige

Årsstämma

EQT AB:s årsstämma 2024

EQT AB:s årsstämma 2024 kommer att hållas måndag 27 maj 2024 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till EQT AB:s styrelse.

Förslag ska ha inkommit till EQT AB senast den 8 april 2024.

EQT AB
Att: Styrelseordförande
Box 16409
103 27 Stockholm
agm@eqtgroup.com