Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Styrelse


 • Conni Jonsson

  Styrelseordförande

  Conni Jonsson

  Utbildning
  Ekonomie kandidatexamen från Linköpings universitet med inriktning ekonomisk analys samt redovisning och finansiering. Studier vid Management Development Program vid Harvard Business School.

  Aktieägande i bolaget
  52 616 245 aktier indirekt via Bark Partners AB och Qarlbo Associates SA

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Nej
  I förhållande av större aktieägare: Nej

  Andra befattningar
  Styrelseledamot i EQT Foundation, Bark Partners AB, Elins Hage AB, Pophouse Entertainment Group AB och Silver Life AB. Medlem i flera Investment Committees inom EQT – Equity, Real Assets and Public Value

  Tidigare befattningar
  Styrelseordförande och styrelseledamot i EQT Partners Aktiebolag

  • Född
   1960
  • Nationalitet
   Svensk
  • Invald
   januari 2012

 • Marcus Wallenberg

  Vice styrelseordförande

  Marcus Wallenberg
  Foto: Marcus Wallenberg

  Utbildning
  Kandidatexamen i Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C. USA

  Aktieägande i bolaget
  1 000 stamaktier (indirekt)

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Nej

  Andra befattningar
  Styrelseordförande i SEB, Saab och FAM. Vice styrelseordförande i Investor samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Styrelseledamot i AstraZeneca och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

  Tidigare befattningar
  Styrelseordförande i Electrolux, Internationella Handelskammaren (ICC) och LKAB. Verkställande direktör och koncernchef för Investor. Styrelseledamot i EQT, Stora Enso och Temasek Holding.

  • Född
   1956
  • Nationalitet
   Svensk
  • Invald
   juni 2021

 • Margo Cook

  Styrelseledamot

  Margo Cook
  Foto: Margo Cook

  Utbildning
  Executive MBA, Columbia Business School Bachelor’s, Finance, University of Rhode Island

  Aktieägande i bolaget
  -

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  Andra befattningar
  Styrelseordförande för University of Rhode Island Board of Trustees, All Stars Project Inc, Chicago Board & National Board Member

  Tidigare befattningar
  Verkställande direktör för Nuveen Advisory Services

  • Född
   1964
  • Nationalitet
   Amerikan
  • Invald
   juni 2021

 • Edith Cooper

  Styrelseledamot

   Edith Cooper

  Utbildning
  Master of Management från Kellogg School of Management, Northwestern University. Filosofie kandidat från Harvard University

  Aktieägande i bolaget
  -

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  Andra befattningar
  Styrelseledamot i Slack Technologies Inc. och ETSY Inc.

  Tidigare befattningar
  Executive Vice President och Global Head of Human Capital på Goldman Sachs

  • Född
   1961
  • Nationalitet
   Amerikan
  • Invald
   oktober 2018

 • Johan Forssell

  Styrelseledamot

  Johan Forssell
  Foto: Johan Forssell

  Utbildning
  Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

  Aktieägande i bolaget
  -

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Nej

  Andra befattningar
  Verkställande direktör och styrelseledamot i Investor AB. Styrelseledamot i Atlas Copco AB, Epiroc AB, Wärtsilä Oyj Abp, Patricia Industries, Svenskt näringsliv och Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

  Tidigare befattningar
  Styrelseledamot i SAAB Aktiebolag.

  • Född
   1971
  • Nationalitet
   Svensk
  • Invald
   augusti 2015

 • Nicola Kimm

  Styrelseledamot

   Nicola Kimm
  Foto: Nicola Kimm

  Utbildning
  Kandidatexamen i ekologi från University of Calgary, kandidatexamen i kemiteknik från University of Alberta, magisterexamen i kemiteknik från University of Calgary och doktorsexamen i affärsteknik från Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland

  Aktieägande i bolaget
  7380 aktier

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  Andra befattningar
  Styrelseledamot i Dunlop, Chief Sustainability Officer and Board member at HeidelbergCement

  Tidigare befattningar
  -


  • Född
   1970
  • Nationalitet
   Kanadensisk och tysk
  • Invald
   juni 2020

 • Diony Lebot

  Styrelseledamot

  Diony Lebot
  Foto: Diony Lebot

  Utbildning
  Magisterexamen inom finans och beskattning från University Pantheon Sorbonne

  Aktieägande i bolaget
  -

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  Andra befattningar
  Deputy Chief Executive Officer på Société Générale och ansvarig för kontrollfunktionerna (Risk, Finance och Compliance) samt Corporate & Social Responsibility, Diversity och Inclusion

  Tidigare befattningar
  -

  • Född
   1962
  • Nationalitet
   Fransk och grekisk
  • Invald
   juni 2020

 • Gordon Orr

  Styrelseledamot

  Gordon Orr

  Utbildning
  Masterexamen i ingenjörsvetenskap från Oxford University. MBA, Baker Scholar vid Harvard Business School

  Aktieägande i bolaget
  31 530 aktier

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  Andra befattningar
  Styrelseordförande i Westchel Ltd. Styrelseledamot i Lenovo Group Ltd, China Britain Business Council, Swire Pacific Ltd, PCH Ltd, Phynova Ltd och Meituan Dianping Ltd

  Tidigare befattningar
  Delägare och styrelseledamot i McKinsey & Company. Styrelseledamot i BioProducts Laboratory Ltd.

  • Född
   1962
  • Nationalitet
   Amerikansk
  • Invald
   oktober 2018