Real Assets

EQT Infrastructure

Söker infrastrukturtillgångar med potential för operativt värdeskapande

EQT Infrastructure i korthet

  • EUR 500m - EUR 1.0bnInvesteringsintervall
  • 25Antal portföljbolag
  • 87Antal investeringsrådgivare

Söker infrastrukturtillgångar med potential för operativt värdeskapande

Syftesdriven approach för att skapa en positiv påverkan och framtidssäkra företag

EQT Infrastructure Advisory Teamet strävar efter att identifiera kontroll- eller samkontrollinvesteringar i medelstora infrastrukturbolag som tillhandahåller kritiska samhällstjänster, är motståndskraftiga i lågkonjunkturer, har stabila kassaflöden och helst kan erbjuda ett visst inflationsskydd.

EQT Infrastructure stöttar sina portföljbolag genom att tillämpa sin bästa praxis baserade playbook i alla stadier av investeringsprocessen, från förvärv via ägande till exit. EQT:s value creation toolbox, tillsammans med en potentialplan, lednings- och organisationsbedömningar, digital transformation, hållbarhetsinitiativ och periodiska resultatöversikter tillämpas för att hjälpa varje företag att nå sin fulla potential.

Tematiska investeringar

Företag verksamma inom branscher med reglerad infrastruktur, koncessionsbaserad infrastruktur, marknadsdriven infrastruktur eller infrastrukturrelaterade tjänster är idealiska investeringsmål. EQT Infrastructures tematiska investeringsstrategi börjar med en kontinuerlig bedömning av riktade sektorer i termer av sektorattraktionskraft och EQT Infrastructures vinkel och "passform". Undersektors djupdykning bedömer potentiella teman i termer av en uppsättning önskade egenskaper och värdeskapande hävstänger.

Teamet fokuserar på investeringsmöjligheter inom sektorerna Digital, Energi, Miljö, Transport & Logistik och Social.

Nuvarande portfölj

Företagssök

Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180