Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Årsstämma


Kommande

EQT AB:s årsstämma genomförs tisdag 30 maj 2023 i Stockholm, Sweden

EQT AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas tisdag 30 maj 2023 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till EQT AB:s styrelse. Förslag ska ha inkommit till EQT AB senast den 11 april 2023.

EQT AB
Att: Styrelseordförande
Box 16409
103 27 Stockholm
agm@eqtgroup.com


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180