About

Statement of Purpose

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande, samtidigt som den ansvarsfullt investerar i, äger och utvecklar bolag.

Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt, kombinerat med välgrundade värderingar och en djupt förankrad kultur, har EQT ett track record  av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografier, sektorer och strategier som sträcker sig över snart tre årtionden. EQT skapar detta genom att göra verklig skillnad:  genom åren och i genomsnitt har intäkterna hos portföljbolagen ökat med 12 procent, EBITDA med 13 procent och antalet anställda med 7 procent per år. Framöver kommer vi att utveckla EQT med ökadmångfald i fokus samt  driva en medveten omställning till förnybar energi , i portföljbolagen vilket kommer att minska utsläpp av växthusgaser. EQT har också åtagit sig att publicera väsentlig ESG-data och koppla incitamentsprogram till hållbarhetsmål.

I takt med att EQT har vuxit har våra värderingar förankrats allt djupare i verksamheten. Genom att ta en aktiv roll och arbeta nära ledningsgrupperna och styrelserna stöttar EQT portföljbolagen med konkret styrning och expertis, som kommer från såväl EQT-plattformen som EQT:s globala nätverk av rådgivare.

Att bidra med både kapital och kompetens utgör kärnan i EQT:s aktiva ägarmodell och den är svår att replikera. Den gör det möjligt för EQT att inte enbart  investera utan att även vara en del av lösningen och ha en positiv påverkan som består även efter EQT:s ägarperiod och samtidigt skapar attraktiv avkastning till EQT-fondernas investerare. Att axla rollen som aktiv ägare sker inte över en natt utan det kräver förtroende från många olika intressenter och ett sådant förtroende förtjänas över tid. För EQT har vårt existensberättigande varit av yttersta vikt för att kunna genomföra vårt uppdrag. Det har inneburit en kontinuerlig strävan efter att förtjäna och bibehålla förtroendet hos en bred bas av intressenter såsom portföljbolagens medarbetare, fackförbund, fondinvesterare, media, politiker – och sedan börsnoteringen, även EQT AB:s aktieägare.

Slutligen har vi beslutat att alla investeringsbeslut ska följa  FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:erna). Även ägarinitiativen för att driva portföljbolagens utveckling i samma riktning, och på så sätt ta en aktiv roll i världens “Full Potential Plan”,  ska sträva till att uppfylla SDG:erna. Följaktligen åtar sig EQT att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan med allt vi gör. Vi tror att detta kommer att säkerställa att EQT på lång sikt förblir framgångsrikt och relevant för sina investerare och samhället i stort.

Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2021. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180