EQT AB finansiell kalender

EQT AB kommer att publicera finansiell information på följande datum:

23 januari 2019                                     

Kvartalsredogörelse Q4 2019

 

12 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019

 

3-6 april 2020

Årsredovisning 2019

 

24 april 2020

Kvartalsredogörelse Q1 2020

 

8 juni 2020

Årsstämma 2020

 

16 juli 2020

Kvartalsredogörelse Q2 2020

 

20 augusti 2020

Halvårsrapport 2020

 

21 oktober 2020

Kvartalsredogörelse Q3 2020

 

26 januari 2021

Bokslutskommuniké januari-december 2020

 

Datumet för tillkännagivandet av Kvartalsredogörelse oktober – december 2019 har ändrats från 24 januari till 23 januari.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 20 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: twitter and linkedin

Subscribe for the latest updates

Subscribe to EQT's press releases, regulatory press releases and updates.

Type of news
Preferred language
EQT logo
A purpose-driven global investment organization
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180